רפרטואר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריקודי עם ישראלים 

סדרה זו מצדיעה לנחישות ההחלטה, לאומץ ולמסירות של כל אלה שבאו מארבע כנפות תבל ובנו את ביתם בישראל. מחולות אלה מביאים לידי ביטוי את הזיכרונות ואת הגעגועים של התפוצות הרבות, את ביטחונם של החלוצים ואת רוח תפילת ההודיה. סדרה זו, הנרקדת בהרמוניה, בספונטניות ובחדווה, מבטאת את אחדותו של כל עם ישראל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כנר על הגג

הצייר הדגול מרק שאגאל הצליח לבטא על גבי בד הציור את סמלי החיים היהודיים בגולה. בארצות רבות, ובייחוד במזרח אירופה, פרח אורח-חיים יהודי ייחודי באלפי עיירות וכפרים יהודיים, הם ה"שטעטלעך" הידועים. המחזה המפורסם, "כנר על הגג", המבוסס על ספרו של שלום עליכם, הצליח להפיח רוח-חיים מחודשת בחיי ה"שטעטל" בכל רחבי העולם. סדרת מחולות זו שואבת את השראתה מתרבות ה"שטעטל". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריקודי עמים 

להקת "שלום" מבצעת ריקודי עם שנאספו אצלה במסעותיה המרובים בעולם. הכוריאוגרף גברי לוי מצליח להעלות, ובצורה מחוכמת, את סגנונן ואת רוחן של יוון, הונגריה, דרום אמריקה, רוסיה וארצות רבות נוספות. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ריקודים צוענים 

בנדודיהם ממקום למקום יצרו הצוענים עולם מוסיקלי יחיד במינו, המשלב שמחה ועצב, מאחד אותם ומשמר את הייחודיות האתנית שלהם. מחולות אלה מבטאים את אורח-החיים המיוחד של הצוענים, את תחושותיהם, את התאחדותם עם הטבע ואת הסובב אותם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

ריקודי עדות 

עם הקמתה של מדינת ישראל, ב-1948, נעשה מאמץ אדיר להעלאת יהודים לישראל, בייחוד מארצות האיסלאם. העולים החדשים הביאו עמם מארצות מוצאם מסורת, פולקלור ומנהגים בני אלפי שנים. בסדרה זו עלה בידי גברי לוי לשמר את המחולות החינניים שהביאו העולים עמהם, ולתת להם ביטוי. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

לילות ים-תיכונים 

מחולות אלה מבטאים את הפולקלור העשיר, את האגדות ואת הדמיון של עמי המזרח התיכון. תכונות בולטות אלה מביאות לעיצוב סדרת מחולות עתירי תנועה מעודנים ומפותלים, שאפשר להשוותם לשירת הגוף וליופיו, וליחסים השוררים בין אדם לזולתו. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חגי ישראל 

קציר, חג אסיף, שמחת בית השואבה וחג הגז

סדרת מחולות זו מביאה לידי ביטוי את יחסו של העם היהודי לארץ זבת החלב והדבש שלו. לוח השנה העברי והחגים היהודיים סובבים, מאז ימי התנ"ך, סביב המחזוריות החקלאית, מזריעה עד קציר. מחולות אלה מעבירים אלינו את השמחה ואת האושר הנלווים לשלל שהאדמה מעניקה לנו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

עמותת שיבולת